LegalProCare
Uw letselschadespecialist

Informatie over letselschade

LegalProCare verleent juridische dienstverlening in de volgende letselschadezaken:

  • Verkeersletsel (bijv. als gevolg van een auto-, bromfiets-, fietsongeluk);
  • Bedrijfsongevallen (bijv. op de werkvloer, door onvoldoende veiligheid of als uitzendkracht);
  • Beroepsziekte (bijv. RSI, burn-out, asbestklachten of een schildersziekte);
  • Mishandeling (bijv. als gevolg van een geweldsmisdrijf);
  • Medische fouten  (bijv. als gevolg van een foutieve ingreep);
  • Gebrekkige producten (bijv. bij schade als gevolg van een ondeugdelijk product);
  • Letsel door dieren (bijv. een hondenbeet).

Tijdens een eerste intakegesprek, kunt u uw specifieke situatie bespreken. Eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bespreekbaar maken, zodat hier antwoord op gegeven kan worden. Het soort letsel kan variëren tussen fysieke en mentale klachten of een combinatie hiervan. Het is, ter bevordering van het herstel, belangrijk om zo vroeg mogelijk een medisch traject te bewandelen.

Net als het soort letsel, zijn er ook verschillende schadeposten, zoals medische kosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, kosten als gevolg van het verlies van zelfwerkzaamheid of zelfredzaamheid, inkomensverlies, smartengeld en buitengerechtelijke kosten. LegalProCare inventariseert alle schadeposten en streeft altijd naar het maximaal haalbare resultaat.

LegalProCare maakt zich sterk voor alle slachtoffers, ongeacht de oorzaak of het soort opgelopen letsel.  

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn