LegalProCare
Uw letselschadespecialist

Welkom 

Kosteloze bijstand bij verhaal letselschade!
Als slachtoffer van letselschade komt er veel op u af. Hoe zit het met de aansprakelijkheid, het medisch traject en hoe wordt de hoogte van mijn schade bepaald? Als slachtoffer kunt u bovendien onverwachts geconfronteerd worden met grote gevolgen. Zo kan er sprake zijn van verlies van arbeidsvermogen, kosten in verband met een noodzakelijke verhuizing of aanpassing in de woning of auto en andere hoge uitgaven. 

Als letselschadespecialist help ik u graag bij het verhalen van uw letselschade. Zo wordt zorg gedragen voor het aanvoeren van de juiste gronden, het verzamelen van bewijsstukken en zal bij het bepalen van de schadehoogte het maximaal haalbare voor u worden nagestreefd. Tussentijds wordt zo nodig zorg gedragen voor het aanvragen van voldoende bevoorschotting, zodat u niet onnodig lang met gemaakte kosten hoeft te zitten en u zich kunt richten op uw herstel.

Omdat de (verzekeraar van de) tegenpartij bij aansprakelijkheid ook verantwoordelijk is voor de kosten voor juridische bijstand, bent u in de meeste gevallen geen vergoeding hiervoor verschuldigd. Vóór aanvang van de zaak, worden daarover duidelijke afspraken met u gemaakt, zodat u niet voor verassingen hoeft komen te staan.

Voor een uitgebreide toelichting op deze werkwijze wordt u verwezen naar de algemene voorwaarden.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over LegalProCare, de jurist en onze dienstverlening. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de diensten. Klik hier voor de contactmogelijkheden en het aanmelden van uw zaak. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Uw zaak zal eerst kosteloos op haalbaarheid worden beoordeeld. Op alle webpagina's vindt u een link naar de toepasselijke voorwaarden en privacyverklaring.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn