LegalProCare
Uw jurist bij (on)recht

Diensten

LegalProCare verleent juridische dienstverlening in de volgende zaken:

·        het aanvechten van verkeersboetes (Wet Mulder zaken);

·        het aanvechten van parkeerboetes (naheffingsaanslagen parkeerbelasting);

·        het aanvechten van WOZ-beschikkingen;

·        het aanvechten van andere bestuursbesluiten (o.a. UWV, bijstandszaken en CBR);

·        het behandelen van letselschadezaken (bij aanrijdingsschade, gebrekkige zaken, schade door dieren of een bedrijfsongeval);

·        het behandelen van incassozaken (u kunt de inning van uw vordering aan ons overdragen);

·        het behandelen van consumentenzaken (gebrekkige aankopen, schadevergoeding, ontbinding e.d.);

·        het beoordelen en opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

In alle voornoemde zaken behandelen wij uw zaken kosteloos. Dit geldt uiteraard niet voor het beoordelen en opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, omdat de kosten in dit geval niet kunnen worden verhaald op een wederpartij.

Jaarlijks worden er volgens cijfers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie meer dan 9 miljoen verkeersboetes opgelegd. Blijkens cijfers van de Raad voor de Rechtspraak heeft het Openbaar Ministerie in 2016 375.000 ingestelde beroepen afgehandeld, waarbij in 47% van de gevallen een wijziging of vernietiging heeft plaatsgevonden! In 38.000 gevallen is beroep ingesteld bij de kantonrechter, waarbij in 28% van de gevallen een wijziging of vernietiging heeft plaatsgevonden.
Het indienen van uw zaak kan dus zeker geen kwaad! 

De redenen om een verkeersboete te vernietigen kunnen zeer divers zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan de onbevoegdheid van de verbalisant, vormfouten bij het opleggen van de boete, een onjuiste snelheidsmeting, overschrijding van wettelijke termijnen of schending van het recht op een eerlijk proces.